ntg-context June 2012

ntg-context@ntg.nl
  • 61 participants
  • 138 discussions
beta
by Hans Hagen 27 Jun '12

27 Jun '12
How to obtain a Polish en-dash?
by Marcin Borkowski 27 Jun '12

27 Jun '12

27 Jun '12
A problem with modes
by Marcin Borkowski 26 Jun '12

26 Jun '12

26 Jun '12
Typing of Indian texts.
by Jaroslav Hajtmar 26 Jun '12

26 Jun '12
UTF8 in XML
by Meer, H. van der 25 Jun '12

25 Jun '12
mathml fails
by Meer, H. van der 25 Jun '12

25 Jun '12
Sanskrit font
by Martin Fechner 25 Jun '12

25 Jun '12
7 12
0 0
font troubles
by Henning Hraban Ramm 24 Jun '12

24 Jun '12
Results per page: