ntg-context June 2020

ntg-context@ntg.nl
  • 52 participants
  • 101 discussions
\asciimode and \type{%%}
by Wolfgang Schuster 27 Jun '20

27 Jun '20

26 Jun '20
error running wiki example with labels
by Jan-Erik Hägglöf 26 Jun '20

26 Jun '20

26 Jun '20

26 Jun '20
update
by Hans Hagen 25 Jun '20

25 Jun '20
.jpeg not recognised in LMTX
by Sytse Knypstra 25 Jun '20

25 Jun '20

25 Jun '20

24 Jun '20
Results per page: