ntg-context June 2015

ntg-context@ntg.nl
  • 33 participants
  • 75 discussions

07 Jun '15

06 Jun '15
Fwd: [dante-ev] FYI: Hermann Zapf
by Martin Schröder 06 Jun '15

06 Jun '15
Setup footnotes mark placement
by Michał Goliński 05 Jun '15

05 Jun '15
footnote link destinations
by Pablo Rodriguez 03 Jun '15

03 Jun '15
\math or $ doesn't work.
by John Culleton 02 Jun '15

02 Jun '15

02 Jun '15
Updated XML interface file?
by Paul Mazaitis 02 Jun '15

02 Jun '15
Upgraded to 2015.05.18 12:26 and now unicode is broken
by david.boerschlein@juno.com 02 Jun '15

02 Jun '15
Results per page: