ntg-context June 2008

ntg-context@ntg.nl
  • 69 participants
  • 137 discussions

07 Jun '08
modules maps fails
by Diego Depaoli 06 Jun '08

06 Jun '08
Schedule in Bohinj
by Mojca Miklavec 06 Jun '08

06 Jun '08

06 Jun '08
11 36
0 0
mac install & page layout & numbered margin notes
by Joachim Kreimer-de Fries 06 Jun '08

06 Jun '08
6 15
0 0
xml question
by Wolfgang Schuster 06 Jun '08

06 Jun '08
markup format ---> ConTeXt
by Gour 06 Jun '08

06 Jun '08
7 18
0 0
Footer issue
by Diego Depaoli 05 Jun '08

05 Jun '08
xml in mkiv
by Hans Hagen 03 Jun '08

03 Jun '08
Results per page: