Re: [Tex-nl] Conversie van Dot-files naar clickable PDF voor TeX-gebruik