<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <p><br>
    </p>
    <div class="moz-cite-prefix">On 8/30/21 07:47, Wilfred van Rooijen
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:1349350763.283067.1630302432981@mail.yahoo.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div class="ydp2ff4b8f8yahoo-style-wrap"
        style="font-family:Helvetica Neue, Helvetica, Arial,
        sans-serif;font-size:13px;">
        <div dir="ltr" data-setdir="false">Tja, je kan de tekst in de
          manual op twee manieren lezen. Laten we zeggen dat in dit
          geval een klein voorbeeld veel zou helpen.</div>
      </div>
    </blockquote>
    Hier ook een groot fan van memoir. Anders stuur je je voorbeeld op
    naar Lars om in de handleiding toe te voegen.<br>
    <blockquote type="cite"
      cite="mid:1349350763.283067.1630302432981@mail.yahoo.com">
      <div class="ydp2ff4b8f8yahoo-style-wrap"
        style="font-family:Helvetica Neue, Helvetica, Arial,
        sans-serif;font-size:13px;">
        <div dir="ltr" data-setdir="false"><br>
        </div>
        <div dir="ltr" data-setdir="false">Bedankt voor de moeijte, ik
          heb de regelafstand kunnen aanpassen.</div>
        <div dir="ltr" data-setdir="false"><br>
        </div>
        <div dir="ltr" data-setdir="false">Groeten,</div>
        <div dir="ltr" data-setdir="false">Wilfred<br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
      </div>
      <div id="yahoo_quoted_0586501449" class="yahoo_quoted">
        <div style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial,
          sans-serif;font-size:13px;color:#26282a;">
          <div> On Friday, August 27, 2021, 04:52:14 PM GMT+9, Pieter
            van Oostrum <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:pieter-l@vanoostrum.org"><pieter-l@vanoostrum.org></a> wrote: </div>
          <div><br>
          </div>
          <div><br>
          </div>
          <div>
            <div dir="ltr">Wilfred van Rooijen schreef:<br clear="none">
              <br clear="none">
              > Mmmm, volgens mij werkt het toch niet zoals
              beschreven in de manual.<br clear="none">
              > <br clear="none">
              > Voorbeeld: onderstaande commando's geven 1.5 keer
              regelafstand<br clear="none">
              > <br clear="none">
              > >>>>>><br clear="none">
              > \setSingleSpace{1.5}<br clear="none">
              > \SingleSpace<br clear="none">
              > <<<<<<<br clear="none">
              > Maar:<br clear="none">
              > <br clear="none">
              > >>>>>><br clear="none">
              > \setSingleSpace{1.5}<br clear="none">
              > \SingleSpace<br clear="none">
              > <br clear="none">
              > Alle tekst heeft nu 1.5 keer regelafstand<br
                clear="none">
              > <br clear="none">
              > \SingleSpace<br clear="none">
              > <br clear="none">
              > De regelafstand BLIJFT 1.5 keer.<br clear="none">
              > <<<<<<<<br clear="none">
              <br clear="none">
              Om te beginnen: het commando is \SingleSpacing, niet
              \SingleSpace. SingeSpace is de omgeving, niet te gebruiken
              als commando.<br clear="none">
              <br clear="none">
              > <br clear="none">
              > Om de boel "terug te zetten" moet je geven:<br
                clear="none">
              > <br clear="none">
              > \setSingleSpace{1.0}<br clear="none">
              > \SingleSpace<br clear="none">
              > <br clear="none">
              > Dat is uitdrukkelijk __niet__ zoals het in de manual
              staat :-))<br clear="none">
              > <br clear="none">
              <br clear="none">
              Volgens mij is het uitdrukkelijk __WEL__ zoals het er
              staat:<br clear="none">
              <br clear="none">
              The declaration \SingleSpacing returns everthing to
              normal, *or at least the setting from \setSingleSpace if
              it has been used*. It will also reset float and page note
              spacings to the same value.<br clear="none">
              <br clear="none">
              Het doel van \setSingleSpace is om de regelafstand van
              single spacing te definieren als je (zoals in jouw geval)
              niet tevreden bent met de standaard instellingen van
              single spacing.<br clear="none">
              Dus in het algemeen om het een klein beetje te veranderen.<br
                clear="none">
              <br clear="none">
              > Nou ja. Ik ga nog even wat verder met experimenteren.<br
                clear="none">
              > <br clear="none">
              > Ik gebruik B5 formaat, Latin Modern font, 10pt, en ik
              vind dat de "default" regelafstand gewoon<br clear="none">
              > net te klein is. Op pagina's met veel formules is het
              nog wel te doen, maar op pagina's met<br clear="none">
              > (vrijwel) uitsluitend tekst ziet de tekst er
              "massief" uit, en nodigt niet echt uit tot lezen,<br
                clear="none">
              > naar mijn gevoel.<br clear="none">
              > <br clear="none">
              > Groeten,<br clear="none">
              > Wilfred<br clear="none">
              > <br clear="none">
              > On Wednesday, August 25, 2021, 09:39:35 PM GMT+9,
              Pieter van Oostrum <<a shape="rect"
                ymailto="mailto:pieter-l@vanoostrum.org"
                href="mailto:pieter-l@vanoostrum.org"
                moz-do-not-send="true">pieter-l@vanoostrum.org</a>><br
                clear="none">
              > wrote:<br clear="none">
              > <br clear="none">
              > Wilfred van Rooijen schreef:<br clear="none">
              > <br clear="none">
              > > Beste allemaal,<br clear="none">
              > ><br clear="none">
              > > Ik gebruik memoir voor een manuscript met daarin
              veel wiskunde. Een van de dingen is dat ik veel<br
                clear="none">
              > > constructies heb als het volgende voorbeeld:<br
                clear="none">
              > ><br clear="none">
              > > The neutron flux $n \left( \bm{r}, E,
              \hat{\bm{\Omega}} \right)$ is calculated with the help of<br
                clear="none">
              > > the following equations.<br clear="none">
              > ><br clear="none">
              > > Vanwege de Omega-dakje en de "meegroeiende"
              haken wordt deze regel "hoger" dan een normal regel<br
                clear="none">
              > en<br clear="none">
              > > de regelafstand wordt dus (automatisch)
              aangepast.<br clear="none">
              > ><br clear="none">
              > > Het probleem is dat paragrafen waarin een aantal
              van dat soort constructies voorkomen een ietwat<br
                clear="none">
              > > chaotisch voorkomen hebben, want de regelafstand
              is niet constant voor de hele paragraaf.<br clear="none">
              > ><br clear="none">
              > > Dus ik probeer de regelafstand aan te passen. De
              memoir manual geeft aan dat daar een aantal<br
                clear="none">
              > > ingebouwde opties voor zijn:<br clear="none">
              > ><br clear="none">
              > > \SingleSpacing<br clear="none">
              > > \OnehalfSpacing<br clear="none">
              > > \DoubleSpacing<br clear="none">
              > ><br clear="none">
              > > maar ook het commando<br clear="none">
              > ><br clear="none">
              > > \setSingleSpace{factor}<br clear="none">
              > ><br clear="none">
              > > De manual zegt: "The \setSingleSpace command is
              meant to be used to adjust slightly the normal<br
                clear="none">
              > > spacing betwen lines, perhaps because the font
              being used looks too crampled or loose. The<br
                clear="none">
              > effect<br clear="none">
              > > is that the normal \baselineskip spacing will be
              multiplied by ⟨factor⟩, which should be close<br
                clear="none">
              > to<br clear="none">
              > > 1.0."<br clear="none">
              > ><br clear="none">
              > > Ik heb dat geprobeerd maar het lijkt niet te
              werken. Ik begrijp het niet goed. Onderaan deze<br
                clear="none">
              > mail<br clear="none">
              > > een minimal working example.<br clear="none">
              > ><br clear="none">
              > > Kan iemand mij uitleggen wat ik fout doe?<br
                clear="none">
              > <br clear="none">
              > Kennelijk moet je dan ook nog \SingleSpacing geven om
              de setting van \setSingleSpace te<br clear="none">
              > effectueren.<br clear="none">
              > --<br clear="none">
              > Pieter van Oostrum<br clear="none">
              > www: <a shape="rect"
                href="http://pieter.vanoostrum.org/" target="_blank"
                moz-do-not-send="true">http://pieter.vanoostrum.org/</a><br
                clear="none">
              > PGP key: [8DAE142BE17999C4]<br clear="none">
              > _______________________________________________<br
                clear="none">
              > TeX-NL mailing list<br clear="none">
              > <a shape="rect" ymailto="mailto:TeX-NL@ntg.nl"
                href="mailto:TeX-NL@ntg.nl" moz-do-not-send="true">TeX-NL@ntg.nl</a><br
                clear="none">
              > <a shape="rect"
                href="https://mailman.ntg.nl/mailman/listinfo/tex-nl"
                target="_blank" moz-do-not-send="true">https://mailman.ntg.nl/mailman/listinfo/tex-nl</a>
              <div class="yqt2124728190" id="yqtfd79817"><br
                  clear="none">
                > <br clear="none">
                <br clear="none">
                -- <br clear="none">
                Pieter van Oostrum<br clear="none">
                www: <a shape="rect"
                  href="http://pieter.vanoostrum.org/" target="_blank"
                  moz-do-not-send="true">http://pieter.vanoostrum.org/</a><br
                  clear="none">
                PGP key: [8DAE142BE17999C4]<br clear="none">
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <pre class="moz-quote-pre" wrap="">_______________________________________________
TeX-NL mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:TeX-NL@ntg.nl">TeX-NL@ntg.nl</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://mailman.ntg.nl/mailman/listinfo/tex-nl">https://mailman.ntg.nl/mailman/listinfo/tex-nl</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>