<html><head></head><body><div class="ydp2d2fc19ayahoo-style-wrap" style="font-family: Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><div></div>
        <div dir="ltr" data-setdir="false">Mmmm, volgens mij werkt het toch niet zoals beschreven in de manual. <br></div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Voorbeeld: onderstaande commando's geven 1.5 keer regelafstand<br></div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">>>>>>><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false"><div>\setSingleSpace{1.5}<br>\SingleSpace<br><div><<<<<<<br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Maar:</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">>>>>>><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false"><div>\setSingleSpace{1.5}<br><div>\SingleSpace</div><div><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Alle tekst heeft nu 1.5 keer regelafstand</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">\SingleSpace<br></div></div><div><br></div></div><div dir="ltr" data-setdir="false">De regelafstand BLIJFT 1.5 keer.</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><<<<<<<<br></div></div><div><br></div></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Om de boel "terug te zetten" moet je geven:</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false"><div>\setSingleSpace{1.0}<br><div>\SingleSpace</div><div><div><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Dat is uitdrukkelijk __niet__ zoals het in de manual staat :-))</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Nou ja. Ik ga nog even wat verder met experimenteren.</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Ik gebruik B5 formaat, Latin Modern font, 10pt, en ik vind dat de "default" regelafstand gewoon net te klein is. Op pagina's met veel formules is het nog wel te doen, maar op pagina's met (vrijwel) uitsluitend tekst ziet de tekst er "massief" uit, en nodigt niet echt uit tot lezen, naar mijn gevoel.<br></div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Groeten,</div><div dir="ltr" data-setdir="false">Wilfred</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><br></div></div><div><br></div></div><div><br></div>
        
        </div><div id="yahoo_quoted_0685770593" class="yahoo_quoted">
            <div style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;color:#26282a;">
                
                <div>
                    On Wednesday, August 25, 2021, 09:39:35 PM GMT+9, Pieter van Oostrum <pieter-l@vanoostrum.org> wrote:
                </div>
                <div><br></div>
                <div><br></div>
                <div><div dir="ltr">Wilfred van Rooijen schreef:<div class="yqt1699222507" id="yqtfd72365"><br clear="none"><br clear="none"> > Beste allemaal,<br clear="none"> > <br clear="none"> > Ik gebruik memoir voor een manuscript met daarin veel wiskunde. Een van de dingen is dat ik veel<br clear="none"> > constructies heb als het volgende voorbeeld:<br clear="none"> > <br clear="none"> > The neutron flux $n \left( \bm{r}, E, \hat{\bm{\Omega}} \right)$ is calculated with the help of<br clear="none"> > the following equations.<br clear="none"> > <br clear="none"> > Vanwege de Omega-dakje en de "meegroeiende" haken wordt deze regel "hoger" dan een normal regel en<br clear="none"> > de regelafstand wordt dus (automatisch) aangepast.<br clear="none"> > <br clear="none"> > Het probleem is dat paragrafen waarin een aantal van dat soort constructies voorkomen een ietwat<br clear="none"> > chaotisch voorkomen hebben, want de regelafstand is niet constant voor de hele paragraaf.<br clear="none"> > <br clear="none"> > Dus ik probeer de regelafstand aan te passen. De memoir manual geeft aan dat daar een aantal<br clear="none"> > ingebouwde opties voor zijn:<br clear="none"> > <br clear="none"> > \SingleSpacing<br clear="none"> > \OnehalfSpacing<br clear="none"> > \DoubleSpacing<br clear="none"> > <br clear="none"> > maar ook het commando<br clear="none"> > <br clear="none"> > \setSingleSpace{factor}<br clear="none"> > <br clear="none"> > De manual zegt: "The \setSingleSpace command is meant to be used to adjust slightly the normal<br clear="none"> > spacing betwen lines, perhaps because the font being used looks too crampled or loose. The effect<br clear="none"> > is that the normal \baselineskip spacing will be multiplied by ⟨factor⟩, which should be close to<br clear="none"> > 1.0."<br clear="none"> > <br clear="none"> > Ik heb dat geprobeerd maar het lijkt niet te werken. Ik begrijp het niet goed. Onderaan deze mail<br clear="none"> > een minimal working example.<br clear="none"> > <br clear="none"> > Kan iemand mij uitleggen wat ik fout doe?</div><br clear="none"><br clear="none">Kennelijk moet je dan ook nog \SingleSpacing geven om de setting van \setSingleSpace te effectueren. <br clear="none">-- <br clear="none">Pieter van Oostrum<br clear="none">www: <a shape="rect" href="http://pieter.vanoostrum.org/" target="_blank">http://pieter.vanoostrum.org/</a><br clear="none">PGP key: [8DAE142BE17999C4]<br clear="none">_______________________________________________<br clear="none">TeX-NL mailing list<br clear="none"><a shape="rect" ymailto="mailto:TeX-NL@ntg.nl" href="mailto:TeX-NL@ntg.nl">TeX-NL@ntg.nl</a><br clear="none"><a shape="rect" href="https://mailman.ntg.nl/mailman/listinfo/tex-nl" target="_blank">https://mailman.ntg.nl/mailman/listinfo/tex-nl</a><div class="yqt1699222507" id="yqtfd45002"><br clear="none"></div></div></div>
            </div>
        </div></body></html>