<html><head></head><body><div class="yahoo-style-wrap" style="font-family:Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;"><div dir="ltr" data-setdir="false">Beste allemaal,</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Ik gebruik memoir voor een manuscript met daarin veel wiskunde. Een van de dingen is dat ik veel constructies heb als het volgende voorbeeld:</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">The neutron flux $n \left( \bm{r}, E, \hat{\bm{\Omega}} \right)$ is calculated with the help of the following equations.</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Vanwege de Omega-dakje en de "meegroeiende" haken wordt deze regel "hoger" dan een normal regel en de regelafstand wordt dus (automatisch) aangepast. <br></div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Het probleem is dat paragrafen waarin een aantal van dat soort constructies voorkomen een ietwat chaotisch voorkomen hebben, want de regelafstand is niet constant voor de hele paragraaf.</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Dus ik probeer de regelafstand aan te passen. De memoir manual geeft aan dat daar een aantal ingebouwde opties voor zijn:</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">\SingleSpacing<br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">\OnehalfSpacing</div><div dir="ltr" data-setdir="false">\DoubleSpacing</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">maar ook het commando</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">\setSingleSpace{factor}</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">De manual zegt: "The \setSingleSpace command is meant to be used to adjust slightly the normal spacing betwen lines, perhaps because the font being used looks too crampled or loose. The effect is that the normal \baselineskip spacing will be multiplied by ⟨factor⟩, which should be close to 1.0."</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Ik heb dat geprobeerd maar het lijkt niet te werken. Ik begrijp het niet goed. Onderaan deze mail een minimal working example.</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Kan iemand mij uitleggen wat ik fout doe?</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Gegevens: <br></div><div dir="ltr" data-setdir="false"><span>This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.22 (TeX Live 2021 Gentoo Linux) (preloaded format=pdflatex 2021.8.17)  25 AUG 2021 15:21</span><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false"><div>Document Class: memoir 2021/03/23 v3.7o configurable book, report, article document class</div><div><br></div></div><div dir="ltr" data-setdir="false">Groeten,</div><div dir="ltr" data-setdir="false">Wilfred<br></div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div dir="ltr" data-setdir="false"><div>\documentclass[10pt,a5paper]{memoir}<br>\usepackage{lipsum}<br><br>\setSingleSpace{1.25}<br><br>\begin{document}<br><br>Standaard setting:<br><br>\begin{Spacing}{1.0}<br>    \lipsum<br>\end{Spacing}<br><br>Standaard setting +25\%, als environment werkt dit:<br><br>\begin{Spacing}{1.25}<br>    \lipsum<br>\end{Spacing}<br><br>Dit is weer in de standaard setting.<br><br>\lipsum<br><br>Het commando \verb|\setSingleSpace{1.25}| lijkt niets te doen.<br><br>\setSingleSpace{1.25}<br><br>\lipsum<br><br>\end{document}</div><div><br></div></div></div></body></html>