<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><div><br></div><div><br></div><div>Beste vrienden, </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Ik loop tegen iets eigenaardigs aan. Ik moet een tekst meerdere fonts produceren, voor drukproeven. Het gaat om Cochin en Baskerville. Ik werk met TeXLive 2016 op een Mac.</div><div><br></div><div>Ziehier een stuk code:</div><div><br></div><div><div>\documentclass{article}</div><div>\usepackage[english]{babel}</div><div>\usepackage{fontspec}</div><div>\newcommand{\test}{\par\noindent efficiency first\\efficiency first}</div><div>\newcommand{\lig}[1]{%</div><div>#1 ligatures:</div><div>\setmainfont[Ligatures=#1]{Baskerville}</div><div>\test\par\noindent</div><div>}</div><div>%\setmainfont[Ligatures={Required, Common,Contextual,Rare,Historic,TeX}]{Baskervlle}</div><div>\begin{document}</div><div>\noindent</div><div>First row: separated typed chars, Second row: UTF-chars\\[2ex]</div><div>No\lig{}</div><div>\lig{TeX}</div><div>\lig{Common}</div><div>\lig{Rare}</div><div>%\lig{Historic}</div><div>%\lig{Contextual}</div><div>%\lig{Required}</div><div>\end{document}</div></div><div><br></div><div><br></div><div>De output staat op <a href="http://wmv.digifuga.nl/bask.pdf">http://wmv.digifuga.nl/bask.pdf</a></div><div><br></div><div>Het betreft hier de tekst met Baskerville: eenzelfde zin, een keer getikt met normale letters, en een keer met de UTF-8 ligaturen direct in de source.</div><div><br></div><div>Met de UTF-8 characters direct in de source gaat het goed, ik krijg de fi en de ffi ligaturen keurig in de tekst.</div><div><br></div><div>Met de omzetting van de characters naar de ligaturen at runtime gaat het met fi goed, maar met ffi niet. Ik heb geprobeerd om verschillende opties voor de ligaturen te laten werken. "Historic", "Contextual" en "Required" geven een foutmelding ("aat-feature-not-exist" 'Ligatures=Historic' feature not supported for AAT font 'Baskerville'), maar "TeX", "Common" en "Rare" geven ook niet het gewenste resultaat voor ffi. </div><div><br></div><div>De glyph bestaat dus wel degelijk in het font. Ik denk dat het ergens misgaat in de interpreter voor f-f-i. </div><div><br></div><div>Weten jullie wat ik hier fout doe? Voordat ik een script ga schrijven om de source om te zetten naar de UTF-8 glyphs (wat ik liever niet wil ivm doorzoekbaarheid van de output-PDF), wil ik jullie toch graag even raadplegen. De internet hulpgroepen hebben vooralsnog geen oplossing geboden :-(</div><div><br></div><div><br></div><div>(Met Cochin gaat het overigens helemaal fout: de glyph ffi blijkt niet te bestaan in het font (best gek voor een oude klassieker), en de f-i ligature wordt ook niet geïnterpreteerd...)</div><div><br></div><div>Ik heb ook geprobeerd met LuaLaTeX, maar daar gaat alles ook helemaal fout want ik krijg allerlei meldingen over een fonts-database, waar ik voorlopig helemaal niets van snap. Ik ga nog eea opzoeken op internet.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Alvast hartelijk dank voor jullie input</div><div><br></div><br><div apple-content-edited="true">
<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; border-spacing: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; "><div><div><b><br class="Apple-interchange-newline"><font class="Apple-style-span" face="Helvetica-Bold">Bas Dekker </font></b></div><div><font class="Apple-style-span" face="Helvetica-Bold" size="2"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; "><b>(sub-account voor TeXniek)</b></span></font></div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">Postbus 11088</span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">1001 GB Amsterdam</span></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br class="webkit-block-placeholder"></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2">+31 (0)6 25 00 32 78</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><br class="webkit-block-placeholder"></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 10px; "><a href="mailto:texnics@digifuga.nl">texnics@digifuga.nl</a></span></font></div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div></div><div><br></div><div><br class="webkit-block-placeholder"></div></span><br class="Apple-interchange-newline"></div></span><br class="Apple-interchange-newline"></div></span><br class="Apple-interchange-newline"></span><br class="Apple-interchange-newline">
</div>
<br></body></html>