[Tex-nl] MiKTeX laad package niet can CTAN

Johan Wevers johanw at vulcan.xs4all.nl
Thu Jan 12 18:10:09 CET 2023


Hallo,

Ik heb een oud (gebruikte nog \documentstyle) document omgezet naar een
moderne MiKTeX. Het gebruikte ook nog \emlines commando's in plaatjes.
Gelukkig staat er op CTAN een package dat dat omzet naar tikz
commando's, tsemlines.sty (https://ctan.org/pkg/tsemlines).

Maar hoewel MiKTeX ingesteld staat om ontbrekende packages automatisch
te laden lukt dat hier niet, ik moet de sty of in dezelfde directory als
het tex bestand zetten, het in een texmf dir zetten of het inlinen in de
tex file (tussen \makeatother  \ makeatletter commando's).

Dat laatste heb ik maar gedaan zodat anderen die sty file niet steeds
moeten opzoeken.

Is het ergens in te stellen in MiKTeX dat hij dit soort sty files van
CTAN wel automatisch binnenhaalt?

-- 
ir. J.C.A. Wevers
PGP/GPG public keys at http://www.xs4all.nl/~johanw/pgpkeys.html


More information about the TeX-NL mailing list