[Tex-nl] pdftex 3.141592653-2.6-1.40.22 breaks when using accented characters

Wilfred van Rooijen wvanrooijen at yahoo.com
Thu Jan 12 12:49:13 CET 2023


 
Haha, ik heb de updates al geinstalleerd. Bedankt voor de moeijte.
Wilfred
    On Thursday, January 12, 2023 at 08:39:27 PM GMT+9, Johannes Braams <johannes.braams at texniek.nl> wrote:  
 
 Hallo,

Nadat Piet me op deze discussie altereerde én een oplossing voorstelde 
heb ik van de week een bijgewerkte versie van de NTGclasses naar CTAN 
geupload.
Daar zijn ze nu op te halen.

On 12-01-2023 12:30, Pieter van Oostrum wrote:
> Wilfred van Rooijen wrote:
>
>  > Mosterd na de maaltijd, maar misschien interessant voor de hardcore nerds: op mijn PC geeft de
>  > file "test.tex" een andere foutmelding:
> [...]
>  > ! Missing number, treated as zero.
>  > <to be read again>
>  >                    \scan_stop:
>  > l.14 \subsection
>  >                {\'Sriipati (1019-1066)}
>  > ?
>  >
> Dat komt door het commando \pdftracingfonts. Dat moet gevolgd worden door een getal, met eventueel een = ertussen.

-- 
Met vriendelijke groeten,

Johannes Braams

_______________________________________________
TeX-NL mailing list
TeX-NL at ntg.nl
https://mailman.ntg.nl/mailman/listinfo/tex-nl
  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20230112/39ef64b0/attachment-0001.htm>


More information about the TeX-NL mailing list