[Tex-nl] pdftex 3.141592653-2.6-1.40.22 breaks when using accented characters

Pieter van Oostrum pieter-l at vanoostrum.org
Thu Jan 12 12:30:50 CET 2023


Wilfred van Rooijen wrote:

 > Mosterd na de maaltijd, maar misschien interessant voor de hardcore nerds: op mijn PC geeft de
 > file "test.tex" een andere foutmelding:
[...]
 > ! Missing number, treated as zero.
 > <to be read again>
 >          \scan_stop:
 > l.14 \subsection
 >         {\'Sriipati (1019-1066)}
 > ?
 > 
Dat komt door het commando \pdftracingfonts. Dat moet gevolgd worden door een getal, met eventueel een = ertussen.
-- 
Pieter van Oostrum
www: http://pieter.vanoostrum.org/
PGP key: [8DAE142BE17999C4]


More information about the TeX-NL mailing list