[Tex-nl] pdftex 3.141592653-2.6-1.40.22 breaks when using accented characters

Pieter van Oostrum pieter-l at vanoostrum.org
Mon Jan 9 20:20:36 CET 2023


Hugo Coolens schreef:

 > Dag Pieter,
 > 
 > Hartelijk bedankt om dit uit te zoeken, oldtoc toevoegen vraagt idd niet veel inspanning.
 > 
Ik heb intussen de oplossing voor beide problemen (ook de eerste letter van Omar cursief):

Vervang in artikel3.cls

  \newcommand*\toc at font[4]{%
    #2{#3}#4\toc at fontsel#1}

door

  \newcommand*\toc at font[4]{%
    #2{#3}\toc at fontsel#1#4}

-- 
Pieter van Oostrum
www: http://pieter.vanoostrum.org/
PGP key: [8DAE142BE17999C4]


More information about the TeX-NL mailing list