[Tex-nl] pdftex 3.141592653-2.6-1.40.22 breaks when using accented characters

Pieter van Oostrum pieter-l at vanoostrum.org
Mon Jan 9 18:03:27 CET 2023


Ik heb intussen ontdekt dat het probleem zit in de implementatie van artikel3.cls.

Als je in het testdocument 'artikel3' vervangt door 'article' (en de optie 'titlecentered' weghaalt) compileert het document goed. Als je 'artikel3' laat staan, maar de optie 'oldtoc' toevoegt dan compileert het ook zonder fouten. Het probleem zit hem kennelijk in de optie 'niet oldtoc' van artikel3. Het heeft te maken met het gebruik van de macro '\toc at font' in '\@regtocline', dat is daar niet goed geïmplementeerd, maar ik weet nog niet precies hoe het opgelost moet worden. Waarom het vroeger wel werkte weet ik ook niet.
-- 
Pieter van Oostrum
www: http://pieter.vanoostrum.org/
PGP key: [8DAE142BE17999C4]


More information about the TeX-NL mailing list