[Tex-nl] pdftex 3.141592653-2.6-1.40.22 breaks when using accented characters

Hans Hagen j.hagen at xs4all.nl
Mon Jan 9 16:25:07 CET 2023


On 1/9/2023 3:42 PM, Hugo Coolens wrote:
> Dag Hans,
> Ik weet helaas niet waar ik die \tracingall inĀ  het document moet 
> plaatsen...
ergens bovenaan, maar volgens Pieter is het een latex fout dus misschien 
kun je in afwachting van een fix beter je oude tex tree copieren (als je 
de oude machine nog hebt) en die gebruiken; ik neem niet aan dat je 
afhankelijk bent van nieuwe dingen voor een oud document

Hans


-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
    tel: 038 477 53 69 | www.pragma-ade.nl | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------



More information about the TeX-NL mailing list