[Tex-nl] pdftex 3.141592653-2.6-1.40.22 breaks when using accented characters

Hugo Coolens hugocoolens at gmail.com
Mon Jan 9 14:28:21 CET 2023


Dag allen,
Recent installeerde ik op mijn PCtje een nieuwe linux: Mint21.
Ik probeerde gisteren een LaTeX-file, test.tex, te compileren die al jaren
probleemloos compileert met de command chain: latex test; latex test; dvips
test -o; okular test.ps
Zoals jullie zien gebruik ik geen pdflatex maar de oude LaTeX die naar
postscript leidt (ik heb daar mijn redenen voor). Wat blijkt nu echter: een
hoop documenten blijken niet meer te compileren zonder fouten.
Als voorbeeld het aangehecht bestandje 'test.tex'.

Als ik het probeer te compileren krijg ik deze error:
(./test.aux) (./test.toc
! Missing number, treated as zero.
<to be read again>
          \global
l.4 ...umberline {1.1}\'Sriipati (1019-1066)}{2}{}
                         %

Het probleem lijkt dat de toc-file niet correct aangemaakt kan worden omdat
er een naam in staat die met een Ś begint, nochtans was dat vroeger geen
enkel probleem en ook blijkt de Ś ingegeven als \'S probleemloos in de
tekst zelf gezet te worden.
Verder valt ook op dat in de inhoudstafel de eerste letter van Omar Khayyam
niet gecursiveerd wordt (iets wat nu systematisch optreedt bij langere
inhoudstafels), vroeger was ook dat niet het geval.
Ik heb eens gechecked welke versie van LaTeX draait onder Mint21:
 pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.22 (TeX Live 2022/dev/Debian)
(preloaded format=latex)
 restricted \write18 enabled.

Onder Mint19.2 draaide deze versie die geen problemen gaf:
 This is pdfTeX, Version 3.14159265-2.6-1.40.18 (TeX Live 2017/Debian)
(preloaded format=latex)
 restricted \write18 enabled.

Geeft iemand hier een idee of dit een bug is in de deze pdftex-versie of
een ander probleem en hoe dit op te lossen?

dank bij voorbaat en mvg.
hugo
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20230109/5937fd91/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: test.tex
Type: text/x-tex
Size: 773 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20230109/5937fd91/attachment.tex>


More information about the TeX-NL mailing list