[Tex-nl] Regelafstand in memoir class, het lijkt niet goed te werken

Wilfred van Rooijen wvanrooijen at yahoo.com
Fri Aug 27 06:29:09 CEST 2021


 Mmmm, volgens mij werkt het toch niet zoals beschreven in de manual. 

Voorbeeld: onderstaande commando's geven 1.5 keer regelafstand

>>>>>>
\setSingleSpace{1.5}
\SingleSpace
<<<<<<
Maar:
>>>>>>
\setSingleSpace{1.5}
\SingleSpace
Alle tekst heeft nu 1.5 keer regelafstand
\SingleSpace

De regelafstand BLIJFT 1.5 keer.<<<<<<<

Om de boel "terug te zetten" moet je geven:
\setSingleSpace{1.0}
\SingleSpace
Dat is uitdrukkelijk __niet__ zoals het in de manual staat :-))
Nou ja. Ik ga nog even wat verder met experimenteren.

Ik gebruik B5 formaat, Latin Modern font, 10pt, en ik vind dat de "default" regelafstand gewoon net te klein is. Op pagina's met veel formules is het nog wel te doen, maar op pagina's met (vrijwel) uitsluitend tekst ziet de tekst er "massief" uit, en nodigt niet echt uit tot lezen, naar mijn gevoel.

Groeten,Wilfred    On Wednesday, August 25, 2021, 09:39:35 PM GMT+9, Pieter van Oostrum <pieter-l at vanoostrum.org> wrote:  
 
 Wilfred van Rooijen schreef:

 > Beste allemaal,
 > 
 > Ik gebruik memoir voor een manuscript met daarin veel wiskunde. Een van de dingen is dat ik veel
 > constructies heb als het volgende voorbeeld:
 > 
 > The neutron flux $n \left( \bm{r}, E, \hat{\bm{\Omega}} \right)$ is calculated with the help of
 > the following equations.
 > 
 > Vanwege de Omega-dakje en de "meegroeiende" haken wordt deze regel "hoger" dan een normal regel en
 > de regelafstand wordt dus (automatisch) aangepast.
 > 
 > Het probleem is dat paragrafen waarin een aantal van dat soort constructies voorkomen een ietwat
 > chaotisch voorkomen hebben, want de regelafstand is niet constant voor de hele paragraaf.
 > 
 > Dus ik probeer de regelafstand aan te passen. De memoir manual geeft aan dat daar een aantal
 > ingebouwde opties voor zijn:
 > 
 > \SingleSpacing
 > \OnehalfSpacing
 > \DoubleSpacing
 > 
 > maar ook het commando
 > 
 > \setSingleSpace{factor}
 > 
 > De manual zegt: "The \setSingleSpace command is meant to be used to adjust slightly the normal
 > spacing betwen lines, perhaps because the font being used looks too crampled or loose. The effect
 > is that the normal \baselineskip spacing will be multiplied by ⟨factor⟩, which should be close to
 > 1.0."
 > 
 > Ik heb dat geprobeerd maar het lijkt niet te werken. Ik begrijp het niet goed. Onderaan deze mail
 > een minimal working example.
 > 
 > Kan iemand mij uitleggen wat ik fout doe?

Kennelijk moet je dan ook nog \SingleSpacing geven om de setting van \setSingleSpace te effectueren. 
-- 
Pieter van Oostrum
www: http://pieter.vanoostrum.org/
PGP key: [8DAE142BE17999C4]
_______________________________________________
TeX-NL mailing list
TeX-NL at ntg.nl
https://mailman.ntg.nl/mailman/listinfo/tex-nl
  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20210827/eb01eda8/attachment.htm>


More information about the TeX-NL mailing list