[Tex-nl] Regelafstand in memoir class, het lijkt niet goed te werken

Pieter van Oostrum pieter-l at vanoostrum.org
Wed Aug 25 14:21:38 CEST 2021


Wilfred van Rooijen schreef:

 > Beste allemaal,
 > 
 > Ik gebruik memoir voor een manuscript met daarin veel wiskunde. Een van de dingen is dat ik veel
 > constructies heb als het volgende voorbeeld:
 > 
 > The neutron flux $n \left( \bm{r}, E, \hat{\bm{\Omega}} \right)$ is calculated with the help of
 > the following equations.
 > 
 > Vanwege de Omega-dakje en de "meegroeiende" haken wordt deze regel "hoger" dan een normal regel en
 > de regelafstand wordt dus (automatisch) aangepast.
 > 
 > Het probleem is dat paragrafen waarin een aantal van dat soort constructies voorkomen een ietwat
 > chaotisch voorkomen hebben, want de regelafstand is niet constant voor de hele paragraaf.
 > 
 > Dus ik probeer de regelafstand aan te passen. De memoir manual geeft aan dat daar een aantal
 > ingebouwde opties voor zijn:
 > 
 > \SingleSpacing
 > \OnehalfSpacing
 > \DoubleSpacing
 > 
 > maar ook het commando
 > 
 > \setSingleSpace{factor}
 > 
 > De manual zegt: "The \setSingleSpace command is meant to be used to adjust slightly the normal
 > spacing betwen lines, perhaps because the font being used looks too crampled or loose. The effect
 > is that the normal \baselineskip spacing will be multiplied by ⟨factor⟩, which should be close to
 > 1.0."
 > 
 > Ik heb dat geprobeerd maar het lijkt niet te werken. Ik begrijp het niet goed. Onderaan deze mail
 > een minimal working example.
 > 
 > Kan iemand mij uitleggen wat ik fout doe?

Kennelijk moet je dan ook nog \SingleSpacing geven om de setting van \setSingleSpace te effectueren. 
-- 
Pieter van Oostrum
www: http://pieter.vanoostrum.org/
PGP key: [8DAE142BE17999C4]


More information about the TeX-NL mailing list