[Tex-nl] Regelafstand in memoir class, het lijkt niet goed te werken

Wilfred van Rooijen wvanrooijen at yahoo.com
Wed Aug 25 08:36:29 CEST 2021


Beste allemaal,
Ik gebruik memoir voor een manuscript met daarin veel wiskunde. Een van de dingen is dat ik veel constructies heb als het volgende voorbeeld:
The neutron flux $n \left( \bm{r}, E, \hat{\bm{\Omega}} \right)$ is calculated with the help of the following equations.
Vanwege de Omega-dakje en de "meegroeiende" haken wordt deze regel "hoger" dan een normal regel en de regelafstand wordt dus (automatisch) aangepast. 

Het probleem is dat paragrafen waarin een aantal van dat soort constructies voorkomen een ietwat chaotisch voorkomen hebben, want de regelafstand is niet constant voor de hele paragraaf.
Dus ik probeer de regelafstand aan te passen. De memoir manual geeft aan dat daar een aantal ingebouwde opties voor zijn:
\SingleSpacing
\OnehalfSpacing\DoubleSpacing
maar ook het commando
\setSingleSpace{factor}
De manual zegt: "The \setSingleSpace command is meant to be used to adjust slightly the normal spacing betwen lines, perhaps because the font being used looks too crampled or loose. The effect is that the normal \baselineskip spacing will be multiplied by ⟨factor⟩, which should be close to 1.0."
Ik heb dat geprobeerd maar het lijkt niet te werken. Ik begrijp het niet goed. Onderaan deze mail een minimal working example.
Kan iemand mij uitleggen wat ik fout doe?
Gegevens: 
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.22 (TeX Live 2021 Gentoo Linux) (preloaded format=pdflatex 2021.8.17)  25 AUG 2021 15:21
Document Class: memoir 2021/03/23 v3.7o configurable book, report, article document class
Groeten,Wilfred


\documentclass[10pt,a5paper]{memoir}
\usepackage{lipsum}

\setSingleSpace{1.25}

\begin{document}

Standaard setting:

\begin{Spacing}{1.0}
    \lipsum
\end{Spacing}

Standaard setting +25\%, als environment werkt dit:

\begin{Spacing}{1.25}
    \lipsum
\end{Spacing}

Dit is weer in de standaard setting.

\lipsum

Het commando \verb|\setSingleSpace{1.25}| lijkt niets te doen.

\setSingleSpace{1.25}

\lipsum

\end{document}
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20210825/a04b4085/attachment.htm>


More information about the TeX-NL mailing list