[Tex-nl] LaTeX redacteur gezocht

Arnold Bomans abomans at hotmail.com
Fri Jan 5 22:07:27 CET 2018


Beste Siep, veel dank, ene F. Goddijn verwees me nog naar

   http://www.dekkerdocumenten.nl/index.shtml
voor advies maar ik ga eerst die tips eens  bestuderen voordat ik daar aanklop.


Vriendelijke groet,
Arnold

________________________________
Van: TeX-NL <tex-nl-bounces at ntg.nl> namens Siep Kroonenberg <siepo at cybercomm.nl>
Verzonden: vrijdag 5 januari 2018 17:10
Aan: TEX-NL : de Nederlandstalige discussie lijst over TeX en companen
Onderwerp: Re: [Tex-nl] LaTeX redacteur gezocht

On Fri, Jan 05, 2018 at 04:37:20PM +0100, Siep Kroonenberg wrote:
> On Fri, Jan 05, 2018 at 03:08:48PM +0000, Arnold Bomans wrote:
> >  Geachte heer, mevrouw,
> >
> >  Kan ik u inhuren om mijn LaTeX boek te verbeteren, meer specifiek, van het volgende te voorzien?
>
> Enkele doe-het-zelf tips:
>
> >  - Grootte, uitlijning en dergelijke, m.n. voor de marges; de \marginpar notities maken de marges te breed: notities kantelen? In de tekst schuiven zoals middeleeuwse sierletters?
>
> Kijk eens hoe ver u komt met het geometry package.
>
> >  - Ander lettertype naar keuze (thans Computer Modern Font, maar ik ben niet bekend met gebruik van MetaFont)
>
> Bestudeer eens de LaTeX font catalogue: de voorbeelden zijn voorzien
> van de benodigde preamble commando's en een URL naar het CTAN
> package. Metafont komt er niet aan te pas.

URL: http://www.tug.dk/FontCatalogue/
The LaTeX Font Catalogue – Front Page<http://www.tug.dk/FontCatalogue/>
www.tug.dk
Serif Fonts] [Serif Fonts, Sub-Categorised] [Sans Serif Fonts] [Typewriter Fonts] [Calligraphical and Handwritten Fonts] [Uncial Fonts] [Blackletter Fonts] [Other ...
> >  - Pijltjes uit een standaard aanbod gebruiken (mij niet gelukt, zelf maar met picture environment gemaakt)
> >  - Paragraaf-teken zonder inktvlek (zelf ook maar zo gemaakt)
>
> Het package
> `http://ctan.cs.uu.nl/help/Catalogue/entries/comprehensive.html'

beter:

  http://mirror.ctan.org/help/Catalogue/entries/comprehensive.html

> bevat een dokument met alle denkbare symbolen en bijbehorende code.

--
Siep Kroonenberg
_______________________________________________
TeX-NL mailing list
TeX-NL at ntg.nl
https://mailman.ntg.nl/mailman/listinfo/tex-nl
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20180105/e7e08771/attachment.html>


More information about the TeX-NL mailing list