[Tex-nl] LaTeX redacteur gezocht

Arnold Bomans abomans at hotmail.com
Fri Jan 5 22:05:38 CET 2018


Beste Frans, ene Siep Kronenberg stuurde mij enkele tips die ik zeker ga proberen, maar ik denk dat ik, gezien mijn beperkte tijd (en inzicht) toch bij Dekker Documenten uitkom. Dank!


Vriendelijke groet,
Arnold

________________________________
Van: TeX-NL <tex-nl-bounces at ntg.nl> namens Frans Goddijn <frans at goddijn.com>
Verzonden: vrijdag 5 januari 2018 17:10
Aan: TEX-NL
Onderwerp: Re: [Tex-nl] LaTeX redacteur gezocht

Beste Arnold,

Mogelijk hebben anderen ook reeds gereageerd. Ik kan bijvoorbeeld deze deskundige aanbevelen:

http://www.dekkerdocumenten.nl/index.shtml
Dekker Documenten - geautomatiseerde documentproductie<http://www.dekkerdocumenten.nl/index.shtml>
www.dekkerdocumenten.nl
DekkerDocument: specialist in automatische documentproductieSucces,

Frans Goddijn

Op 5 jan. 2018, om 16:08 heeft Arnold Bomans <abomans at hotmail.com<mailto:abomans at hotmail.com>> het volgende geschreven:

 Geachte heer, mevrouw,
 Kan ik u inhuren om mijn LaTeX boek te verbeteren, meer specifiek, van het volgende te voorzien?
 - Grootte, uitlijning en dergelijke, m.n. voor de marges; de \marginpar notities maken de marges te breed: notities kantelen? In de tekst schuiven zoals middeleeuwse sierletters?
 - Ander lettertype naar keuze (thans Computer Modern Font, maar ik ben niet bekend met gebruik van MetaFont)
 - Pijltjes uit een standaard aanbod gebruiken (mij niet gelukt, zelf maar met picture environment gemaakt)
 - Paragraaf-teken zonder inktvlek (zelf ook maar zo gemaakt)
 - En wat nog meer te verbeteren blijkt.
 Voor de kennis en tijdwinst betaal ik graag. Ik stel me voor dat we samen de opmaak verbeteren.

 Vriendelijke groet,
 Arnold Bomans
Herenweg 154
2101MT Heemstede
 06 53294859

_______________________________________________
TeX-NL mailing list
TeX-NL at ntg.nl<mailto:TeX-NL at ntg.nl>
https://mailman.ntg.nl/mailman/listinfo/tex-nl

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20180105/ab7c90dc/attachment-0001.html>


More information about the TeX-NL mailing list