[Tex-nl] LaTeX redacteur gezocht

Siep Kroonenberg siepo at cybercomm.nl
Fri Jan 5 17:10:57 CET 2018


On Fri, Jan 05, 2018 at 04:37:20PM +0100, Siep Kroonenberg wrote:
> On Fri, Jan 05, 2018 at 03:08:48PM +0000, Arnold Bomans wrote:
> >  Geachte heer, mevrouw,
> > 
> >  Kan ik u inhuren om mijn LaTeX boek te verbeteren, meer specifiek, van het volgende te voorzien?
> 
> Enkele doe-het-zelf tips:
> 
> >  - Grootte, uitlijning en dergelijke, m.n. voor de marges; de \marginpar notities maken de marges te breed: notities kantelen? In de tekst schuiven zoals middeleeuwse sierletters?
> 
> Kijk eens hoe ver u komt met het geometry package.
> 
> >  - Ander lettertype naar keuze (thans Computer Modern Font, maar ik ben niet bekend met gebruik van MetaFont)
> 
> Bestudeer eens de LaTeX font catalogue: de voorbeelden zijn voorzien
> van de benodigde preamble commando's en een URL naar het CTAN
> package. Metafont komt er niet aan te pas.

URL: http://www.tug.dk/FontCatalogue/

> >  - Pijltjes uit een standaard aanbod gebruiken (mij niet gelukt, zelf maar met picture environment gemaakt)
> >  - Paragraaf-teken zonder inktvlek (zelf ook maar zo gemaakt)
> 
> Het package
> `http://ctan.cs.uu.nl/help/Catalogue/entries/comprehensive.html'

beter:

  http://mirror.ctan.org/help/Catalogue/entries/comprehensive.html

> bevat een dokument met alle denkbare symbolen en bijbehorende code.

-- 
Siep Kroonenberg


More information about the TeX-NL mailing list