[Tex-nl] [Ter info] Scan van boek "Hoeveel Letters?" 1950

Bas Dekker (TeXniek) texnics at digifuga.nl
Tue Dec 12 09:10:23 CET 2017


Op 12 dec. 2017, om 08:59 heeft Piet van Oostrum <piet-l at vanoostrum.org> het volgende geschreven:

> Bas Dekker (TeXniek) schreef:
> 
>> Beste vrienden, 
>> 
>> Voor deze keer stel ik geen vraag, maar kom ik iets brengen: een scan van een boek uit mijn
>> bibliotheek waar ik iets uit op moest zoeken.
>> 
>> Het betreft een boekje uitgegeven rond 1950 met lettertype-metrieken voor het berekenen van het
>> aantal karakters per regel en regels per pagina's voor drukkers. 
>> 
>> Het bijzondere is dat het een Nederlandse uitgave is waar alles in Augustijnen wordt berekend. 
>> 
>> Het heeft dus niets (of eigenlijk alles) met TeX te maken, maar ik wilde jullie deze lectuur niet
>> onthouden. En ik vermoed dat het enkelen tussen jullie wel zal kunnen boeien. Schroom niet om
>> jullie reacties te delen ;-)
>> 
>> Het staat hier: wmv.digifuga.nl/texnics/HL.pdf  (de paginanummers zijn helaas bij de scan verloren
>> gegaan, maar de tekst is compleet)
>> 
> Hallo Bas,
> 
> Zit hier niet gewoon copyright op?

Ik heb gekeken, maar heb niets kunnen vinden over de uitgevende stichting, noch over de rechthebbenden. 
Eerlijk gezegd heb ik er ook geen hele grote moeite voor gedaan, maar het minimale aan checkwerk.

> Zo ja, is er dan toestemming gegeven om dit te verspreiden?

Nee. Ik ben overgegaan op verspreiden omdat ik de historische waarde van het boekje de moeite vond. 

Dus het is waarschijnlijk illegaal, ja. Ik hoor het wel als er een aanklacht komt. Ik meen echter wel dat het boekje meer gediend wordt door gelezen te worden door liefhebbers dan te slapen in een stoffige la. Maar dat is geen geldende reden.

Hartelijke groeten, 


BAsD> 
> Met hartelijke groeten,
> -- 
> Piet van Oostrum <piet-l at vanoostrum.org>
> WWW: http://piet.vanoostrum.org/
> PGP key: [8DAE142BE17999C4]
> 
> _______________________________________________
> TeX-NL mailing list
> TeX-NL at ntg.nl
> https://mailman.ntg.nl/mailman/listinfo/tex-nl


Bas Dekker 
(sub-account voor TeXniek)

Postbus 11088
1001 GB Amsterdam

+31 (0)6 25 00 32 78

texnics at digifuga.nl
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20171212/4a0cc3ae/attachment-0001.html>


More information about the TeX-NL mailing list