[Tex-nl] Fwd: LaTeX in pages

Frans Goddijn frans at goddijn.com
Sun Apr 9 11:17:52 CEST 2017Bij een recente update van het Pages pakket (dat ik vrijwel nooit gebruik) zag ik de opmerking dat er nu ook iets met LaTeX kan worden gedaan:
 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20170409/d4cf642b/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: small01-pages-latex-09-april-2017.jpg
Type: image/jpeg
Size: 35023 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20170409/d4cf642b/attachment-0001.jpg>


More information about the TeX-NL mailing list