[Tex-nl] Gimp-afbeeldingen omzetten naar eps

Wilfred van Rooijen wvanrooijen at yahoo.com
Sat May 2 03:46:36 CEST 2015


Een derde optie is om de conversie via JPG te doen:
xcf -> jpg (met convert onderdeel van ImageMagick)jpg -> eps (jpeg2ps - een simpel tooltje, ff Google'en)
Als ik het me goed herinner is JPG "onderdeel van" de PostScript standaard, met andere woorden, als je een JPG wil omzetten naar PS dan hoef je in feite alleen maar een PS header toe te voegen aan de bestaande JPG. Ik heb altijd begrepen dat JPG -> (E)PS de compactste bitmap-EPS oplevert, omdat de JPG file in "gecomprimeerde toestand" wordt opgenomen (andere formaten worden gebitmapt en dan pixel-by-pixel opgenomen dus dat worden grote files a la BMP). Bijkomend voordeel is dat je meteen ook een JPG hebt voor PowerPoint e.d.
"convert" is Tha Bomb! Alleen de naam is jammer, want "convert" is wel wat erg generiek. Onze oude systeembeheerder loste dat op door alle progjes van ImageMagick te hernoemen naar "im....", dus convert werd "imconvert".
Check ook hier:
Converting XCF and other files using command line with GIMP?
Convert .XCF to .PNG on the command line
Wilfred

|   |
|   |   |   |   |   |
| Convert .XCF to .PNG on the command lineHi, Does anyone know how I would convert an XCF to a PNG on the windows command line. With flattening of layers. Heres what I tried before I gave up... Various complicated GIMP python scripts but coul |
|  |
| View on gimpforums.com | Preview by Yahoo |
|  |
|   |

  
|   |
|   |  |   |   |   |   |   |
| Converting XCF and other files using command line with G...If I have an XCF file (or any other supported by Gimp) how can I convert it to, for example, PNG for display or further processing? |
|  |
| View on stackoverflow.com | Preview by Yahoo |
|  |
|   |

 


     On Friday, May 1, 2015 8:34 PM, Johan Vromans <jvromans at squirrel.nl> wrote:
   
 

 On Fri, 1 May 2015 11:57:02 +0200
"Andrea de Leeuw van Weenen" <andreal at xs4all.nl> wrote:

> Ik kan nu de plaatjes een voor een weer in Gimp openen en als eps saven,
> maar dat lokt me niet want er zijn er meer dan 300. Is er een geschikt
> conversie programma, waarmee ik ze als batch kan converteren?

Vooropgesteld dat het een single-layer plaatje is:

  $ convert plaatje.xcf plaatje.eps

En dat is gemakkelijk in een batchloopje te doen.

-- Johan
_______________________________________________
TeX-NL mailing list
TeX-NL at ntg.nl
http://www.ntg.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/tex-nl


 
  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20150502/9fd822ae/attachment-0001.html>


More information about the TeX-NL mailing list