[Tex-nl] Gimp-afbeeldingen omzetten naar eps

Johan Vromans jvromans at squirrel.nl
Fri May 1 13:33:46 CEST 2015


On Fri, 1 May 2015 11:57:02 +0200
"Andrea de Leeuw van Weenen" <andreal at xs4all.nl> wrote:

> Ik kan nu de plaatjes een voor een weer in Gimp openen en als eps saven,
> maar dat lokt me niet want er zijn er meer dan 300. Is er een geschikt
> conversie programma, waarmee ik ze als batch kan converteren?

Vooropgesteld dat het een single-layer plaatje is:

  $ convert plaatje.xcf plaatje.eps

En dat is gemakkelijk in een batchloopje te doen.

-- Johan


More information about the TeX-NL mailing list