[Tex-nl] tabellen in plain TeX

Piet van Oostrum piet at vanoostrum.org
Sat Jan 31 12:19:35 CET 2015


Andrea de Leeuw van Weenen schreef:

 > 
 > Beste allemaal,
 > 
 > Ik ben bezig met een boek in plain TeX met o.a. overzichten van de
 > spelling van 3 verschillende schrijvers van een Oudijslands handschrift.
 > Dat had ik allemaal netjes in lopende tekst beschreven, maar de uitgever
 > wil graag tabellen, en wel geraamde. Dat is niet zo simpel, omdat er 40
 > fonemen zijn, die allemaal op meer dan een manier (en in sommige gevallen
 > wel 10) geschreven kunnen worden.
 > Ook zijn er diverse combinaties met nog weer andere mogelijkheden. Kortom,
 > er moeten zeker 120 tabellen gemaakt worden waarvan verreweg de meesten
 > met een uniek formaat. want ook al zijn er soms evenveel kolommen, de
 > verticale lijnen kunnen overal komen.
 > 
 > In LaTeX zitten handiger dingen, maar overgaan op LaTeX is geen optie.
 > Zijn er pakketten voor tabellen die onder plain gebruikt kunnen worden?
 > 
 > Bij voorbaat dank,
 > 

Een beetje snuffelen op CTAN levert op:
http://archive.cs.uu.nl/mirror/CTAN/macros/plain/contrib/stables/

Lijkt me een mooi pakket. Anders even doorsnuffelen in macros/plain/contrib
-- 
Piet van Oostrum <piet at vanoostrum.org>
WWW: http://pietvanoostrum.com/
PGP key: [8DAE142BE17999C4]


More information about the TeX-NL mailing list