[Tex-nl] tabellen in plain TeX

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Sat Jan 31 12:14:20 CET 2015


On 1/31/2015 11:30 AM, Andrea de Leeuw van Weenen wrote:
>
> Beste allemaal,
>
> Ik ben bezig met een boek in plain TeX met o.a. overzichten van de
> spelling van 3 verschillende schrijvers van een Oudijslands handschrift.
> Dat had ik allemaal netjes in lopende tekst beschreven, maar de uitgever
> wil graag tabellen, en wel geraamde. Dat is niet zo simpel, omdat er 40
> fonemen zijn, die allemaal op meer dan een manier (en in sommige gevallen
> wel 10) geschreven kunnen worden.
> Ook zijn er diverse combinaties met nog weer andere mogelijkheden. Kortom,
> er moeten zeker 120 tabellen gemaakt worden waarvan verreweg de meesten
> met een uniek formaat. want ook al zijn er soms evenveel kolommen, de
> verticale lijnen kunnen overal komen.
>
> In LaTeX zitten handiger dingen, maar overgaan op LaTeX is geen optie.
> Zijn er pakketten voor tabellen die onder plain gebruikt kunnen worden?

the table van M. Wichura

(manual: http://www.pctex.com/addons.html)

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------


More information about the TeX-NL mailing list