[Tex-nl] locatie lco files

Rejo Zenger rejo at zenger.nl
Tue Feb 11 15:29:19 CET 2014


++ 04/02/14 15:36 -0800 - Wilfred van Rooijen:
>Tja. wat is "handiger" ;-)) De basisfunctie van TeX is om een hoeveelheid karakters op een "papier" te plaatsen op een manier die prettig voor het oog is. Dat is alles. TeX gebruikt een aantal (min of meer complexe) algorithmes om een "paragraaf" te zetten op "optimale" wijze. TeX heeft verder geen idee van "lettertypes", "paginagrootte" en wat niet meer - dat moet de gebruiker allemaal maar zelf uitzoeken.

Dank je wel voor je uitgebreide uitleg, het maakt weer een hoop helder.

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail preferred . +31.6.39642738 . @rejozenger
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 931 bytes
Desc: not available
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20140211/795defe6/attachment.pgp>


More information about the TeX-NL mailing list