[Tex-nl] locatie lco files

Frans Goddijn frans at goddijn.com
Wed Feb 5 06:06:21 CET 2014


> 
> On Wednesday, February 5, 2014 4:30 AM, Rejo Zenger <rejo at zenger.nl> wrote:
> ++ 04/02/14 03:31 -0800 - Wilfred van Rooijen:
> >Als je een "full blown" latex document hebt moet je soms wel 4 of 5 
> >keer compileren voordat alles goed staat. Bijvoorbeeld referenties 
> >vereisen minstens 2 keer compileren: de eerste keer om de 
> >referentielijst op te bouwen en de tweede keer om de lijst te 
> >gebruiken. Als je bibtex gebruikt moet je vaak nog een keer extra om 
> 
> Wow. En dat terwijl dit code-technisch zo op het eerste toch echt wel 
> handiger op te lossen moet zijn, zou ik zeggen. Goed om te weten. Dat 
> had ik nog niet meegekregen tot nu toe.
De Context installatie op mijn laptop compileert uit zichzelf zo vaak als nodig is voor indexen e.d.

Frans

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20140205/797f85c6/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 495 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20140205/797f85c6/attachment.pgp>


More information about the TeX-NL mailing list