[Tex-nl] locatie lco files

Rejo Zenger rejo at zenger.nl
Tue Feb 4 20:30:29 CET 2014


++ 04/02/14 03:31 -0800 - Wilfred van Rooijen:
>Als je een "full blown" latex document hebt moet je soms wel 4 of 5 
>keer compileren voordat alles goed staat. Bijvoorbeeld referenties 
>vereisen minstens 2 keer compileren: de eerste keer om de 
>referentielijst op te bouwen en de tweede keer om de lijst te 
>gebruiken. Als je bibtex gebruikt moet je vaak nog een keer extra om 

Wow. En dat terwijl dit code-technisch zo op het eerste toch echt wel 
handiger op te lossen moet zijn, zou ik zeggen. Goed om te weten. Dat 
had ik nog niet meegekregen tot nu toe. 


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail preferred . +31.6.39642738 . @rejozenger
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 931 bytes
Desc: not available
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20140204/a42d5372/attachment.pgp>


More information about the TeX-NL mailing list