[Tex-nl] locatie lco files

Rejo Zenger rejo at zenger.nl
Tue Feb 4 09:59:23 CET 2014


++ 03/02/14 17:28 -0800 - Wilfred van Rooijen:
>Zoals Piet ook al opmerkte: dit is een fout in babel. Het lijkt erop dat de template file wel degelijk wordt gevonden. Verwijder alle bestanden behalve de .tex file (dus test.aux, test.blg, test.toc, test.lot, test.lof, test.pdf, test.log, etc) en probeer het nog eens. Als deze babel-fout blijft, dan heb je een verkeerde instelling in the template staan.

Ik ging er vanuit dat het LCO-bestand niet gevonden kon worden én dat 
het LCO-bestand verder in orde is omdat het PDF-bestand wel netjes wordt 
gegenereerd als beide in dezelfde directory staan. 

Je suggestie werkt: alles verwijderen met uitzondering van test.tex en 
dan nog eens opnieuw proberen. Ik vind dat niet bepaald intuïtief. Dank 
voor de oplossing. 

Nu heb ik nog tal van andere kleine punten om te fixen, maar de basis 
staat. :)

-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail preferred . +31.6.39642738 . @rejozenger
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 931 bytes
Desc: not available
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20140204/9ad02efe/attachment-0001.pgp>


More information about the TeX-NL mailing list