[Tex-nl] locatie lco files

Piet van Oostrum piet at vanoostrum.org
Mon Feb 3 23:57:57 CET 2014


Rejo Zenger wrote:

 > ++ 03/02/14 22:41 +0100 - Piet van Oostrum:
 > > > Dit probleem laat zich makkelijk oplossen: brief-standaard.lco moet in 
 > > > dezelfde directory staan. Maar dat is dus niet handig, want in die lco 
 > > > file staan nou juist de defaults. En het moet ook anders kunnen, als ik 
 > > > het goed begrijp. 
 > > > 
 > > > Dus, waarom ziet pdflatex mijn lco-bestand niet als ik 'em heb staan 
 > > > waar TEXMFHOME naar verwijst?
 > > 
 > >Probeer het eens in /Users/rejo/Library/texmf/tex/latex
 > 
 > Been there, done that. En, het werkte niet.
 > 
 > | rejo at ix:~$ mkdir -p /Users/rejo/Library/texmf/tex/latex
 > | rejo at ix:~$ cd /Users/rejo/Library/texmf/tex/latex
 > | rejo at ix:~/Library/texmf/tex/latex$ cp /Users/rejo/Library/texmf/brief-standaard.lco .
 > | rejo at ix:~/Library/texmf/tex/latex$ cd ownCloud/latex/
 > | rejo at ix:~/ownCloud/latex$ pdflatex test.tex
 > | This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.5-1.40.14 (TeX Live 2013)
 > | restricted \write18 enabled.
 > | entering extended mode
 > | (./test.tex
 > | LaTeX2e <2011/06/27>
 > | [...]
 > | 
 > | Package scrkbase Warning: `pagehead' is only an alias of `pageheadfoot'.
 > | (scrkbase)        Font of page foot will also be changed on input line
 > | 67.
 > | 
 > | ) (./test.aux
 > | 
 > | ! Package babel Error: You haven't loaded the language english yet.
 > | 
 > | See the babel package documentation for explanation.
 > | Type H <return> for immediate help.
 > | ...
 > 
 > Helaas. Andere ideeën?
 > 
Ik zie nergens in je boodschap dat het bestand niet gevonden wordt. Als ik op mijn systeem een .lco zet in /Users/piet/Library/texmf/tex/latex/piet.lco dan wordt die keurig gevonden. Er zou dus iets anders mis kunnen zijn. Maar dan zou je de hele logfile moeten laten zien.
-- 
Piet van Oostrum <piet at vanoostrum.org>
WWW: http://pietvanoostrum.com/
PGP key: [8DAE142BE17999C4]


More information about the TeX-NL mailing list