[Tex-nl] locatie lco files

Rejo Zenger rejo at zenger.nl
Mon Feb 3 21:17:17 CET 2014


Hi!

Na de nodige avonden stoeien heb ik inmiddels de layout voor mijn 
briefpapier zoals ik dat tot nu toe gebruikte in een LibreOffice- 
template om kunnen zetten in LaTeX. Grotendeels, want er zijn nog tal 
van kleine punten die ik maar niet goed krijg. 

Maar, voor nu, het meest storende: ik weet niet zeker waar ik de *.lco 
file moet plaatsen. Ik gebruik MacTex op een OS X 10.9 systeem.

 rejo at ix:~$ kpsewhich -var-value=TEXMFHOME
 /Users/rejo/Library/texmf

 rejo at ix:~$ ls -la Library/texmf
 [...]
 -rw-r--r--  1 rejo staff 1932 Feb 3 21:12 brief-standaard.lco

 rejo at ix:~/ownCloud/latex$ head -1 test.tex
 \documentclass[brief-standaard,a4paper,dutch,pagesize]{scrlttr2}

 rejo at ix:~/ownCloud/latex$ pdflatex test.tex
 This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.5-1.40.14 (TeX Live 2013)
  restricted \write18 enabled.
 entering extended mode
 (./test.tex
 LaTeX2e <2011/06/27>
 [...]

 ! Class scrlttr2 Error: KOMA-Script variable not defined.

 See the scrlttr2 class documentation for explanation.
 Type H <return> for immediate help.

Dit probleem laat zich makkelijk oplossen: brief-standaard.lco moet in 
dezelfde directory staan. Maar dat is dus niet handig, want in die lco 
file staan nou juist de defaults. En het moet ook anders kunnen, als ik 
het goed begrijp. 

Dus, waarom ziet pdflatex mijn lco-bestand niet als ik 'em heb staan 
waar TEXMFHOME naar verwijst?


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail preferred . +31.6.39642738 . @rejozenger
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 931 bytes
Desc: not available
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/tex-nl/attachments/20140203/611171a8/attachment.pgp>


More information about the TeX-NL mailing list