[Tex-nl] regelafstand list environment

Hein Zelle hein.zelle at bmtargoss.com
Mon Aug 25 15:38:25 CEST 2014


Hallo Bas,

> Waarom stop je de originele waarde van \itemsep niet in een
> tijdelijke variabele, zet je \itemsep op de waarde die je voor jouw
> lijst wilt hebben, en zet je het daarna (aan het einde van jouw
> lijst-omgeving) weer terug?

simpel - omdat ik \itemsep nog niet gevonden had en hoe ik deze
tijdelijk kon wijzigen! :-)

> En ja, dat zou dan inderdaad binnen een \newenvironment declaratie
> aan kop van je document of beter in je style of nog beter in je
> class kunnen worden opgenomen...

Inderdaad. Met hulp van Google bleek het uiteindelijk simpel.
Het is nu geworden:


% preamble / style file

\newenvironment{abbreviations}{
 \begin{basedescript}{\desclabelstyle{\pushlabel}\desclabelwidth{6em}\itemsep 0pt}
}{
 \end{basedescript}
}

% document

\begin{abbreviations}
  \item[SOMETHING] Something
  \item[OTHER] Other something
  \item[OTHER] Other other something
\end{abbreviations} 


Dank voor de tips!
Groeten

	Hein-- 

Dr. Hein Zelle Senior consultant meteorology & oceanography BMT ARGOSS

Tel:    +31 (0)527-242299
Fax:    +31 (0)527-242016
E-mail:   hein.zelle at bmtargoss.com
Website:  www.bmtargoss.com
	  
BMT ARGOSS b.v.
Voorsterweg 28, 8316 PT Marknesse, the Netherlands
Postal address: P.O. Box 61, 8325 ZH Vollenhove, the Netherlands

Registered in The Netherlands, Registered no. 39060160.

Unless otherwise agreed by BMT ARGOSS in writing, all work,
services, goods or products supplied by BMT ARGOSS shall be subject
to and governed by BMT ARGOSS' own terms and conditions which are
available for inspection from BMT ARGOSS on request.

E-mail confidentiality notice and disclaimer:
The contents of this e-mail and any attachments are intended for the
use of the mail addressee(s) shown. If you are not that person, you
are not allowed to read it, to take any action based upon it or to
copy it, forward, distribute or disclose the contents of it and you
should please delete it from your system. BMT ARGOSS does not accept
liability for any errors or omissions in the context of this e-mail or
its attachments which arise as a result of internet transmission, nor
accept liability for statements which are those of the author and
clearly not made on behalf of BMT ARGOSS.


More information about the TeX-NL mailing list