[Tex-nl] Knuth interview

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Sun Jun 30 12:21:25 CEST 2013


On 6/29/2013 11:46 PM, Johan Vromans wrote:
> Hans Hagen <pragma at wxs.nl> writes:
>
>> Vergelijk je appels en peren misschien? Is die oude latex->tex binding
>> een latex->pdftex binding?
>
> Ik weet niet hoe het bij jou is, maar op mijn systeem zijn alle moderne
> *tex programma's een symlink naar pdftex.

ik gebruik aleen maar luatex en heb nog nooit een macro pakket via een 
symlink aangeroepen

maar dat terzijde, omdat pdftex het backend in zich heeft heb je dus ook 
meer libraries meegelinked .. bv jpg

>> Zoniet, dan moet je ook nagaan wat een dvips + ghostscript aan
>> libraries en resources nodig heeft.
>
> Niet helemaal correct -- het stokoude latex programma genereert dvi die
> gewoon door de moderne dvi2ps wordt verwerkt.

en dat is dus beperkt tot ps en beperkte graphic inclusie ... als je pdf 
wilt produceren (evt uit die ps) kom je dus ook bij vergelijkbare 
libraries als die in pdftex uit (en ik betwijfel of dvi2ps iets doet met 
wide fonts en zo)

kortom: die libraries in de 'moderne tex' zijn nogal allerdaags en mijn 
punt is dat als je de compleciteit wilt afleiden uit het aantal 
libraries, dat je dan de hele keten moet bekijken dus van tex source 
naar pdf output

en wat jij 'moderne tex' noems is overigens al weer ouderwets, als je 
xetex aanroept krijg je nog meer libraries

(overigens, zodra je perl of ruby nodig hebt wordt het wat betreft 
libraries en afhankelijkeden alleen maar erger, dus dan valt tex nog mee)

de libraries zijn meestal probleemloos maar wel een gedoe voor 
onwikkelaars en 'packagers'; waar tex vroeger een als nogal grote 
installatie kon worden beschouwd, is het tegenwoordig een kleintje 
vergeleken met andere programmas

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the TeX-NL mailing list