[Tex-nl] Knuth interview

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Sat Jun 29 21:52:03 CEST 2013


On 6/29/2013 3:04 PM, Johan Vromans wrote:
> Frans Goddijn <frans at goddijn.com> writes:
>
>> Leuk als er nog iemand zijn LaTeX of emTeX machine van 1996 meeneemt.
>
> Als je per ongeluk doelde op mijn nllatex: die draait op de modernste
> hardware en modernste Linux versie. Dat kan met software die niet van
> een heleboel verschillende dlls aan elkaar hangt.
>
>  $ ldd bin/nllatex
>  linux-gate.so.1 => (0xf77ad000)
>  libc.so.5 => /usr/i486-linux-libc5/lib/libc.so.5 (0xf76bf000)
>
> En dit is de 'moderne' LaTeX:
>
>  $ ldd /usr/bin/latex
>  linux-vdso.so.1 => (0x00007fffb07fe000)
>  libpng15.so.15 => /usr/lib64/libpng15.so.15 (0x0000003c4ca00000)
>  libz.so.1 => /usr/lib64/libz.so.1 (0x0000003c48200000)
>  libkpathsea.so.4 => /usr/lib64/libkpathsea.so.4 (0x0000003c47a00000)
>  libpoppler.so.19 => /usr/lib64/libpoppler.so.19 (0x00000038e9c00000)
>  libstdc++.so.6 => /usr/lib64/libstdc++.so.6 (0x0000003c4b200000)
>  libm.so.6 => /usr/lib64/libm.so.6 (0x0000003c47200000)
>  libgcc_s.so.1 => /usr/lib64/libgcc_s.so.1 (0x0000003c48a00000)
>  libc.so.6 => /usr/lib64/libc.so.6 (0x0000003c46e00000)
>  liblcms.so.1 => /usr/lib64/liblcms.so.1 (0x0000003c54e00000)
>  libjpeg.so.62 => /usr/lib64/libjpeg.so.62 (0x0000003c54200000)
>  libfreetype.so.6 => /usr/lib64/libfreetype.so.6 (0x0000003c4c200000)
>  libfontconfig.so.1 => /usr/lib64/libfontconfig.so.1 (0x0000003c4c600000)
>  libopenjpeg.so.3 => /usr/lib64/libopenjpeg.so.3 (0x00000038e9800000)
>  /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000003c46a00000)
>  libexpat.so.1 => /usr/lib64/libexpat.so.1 (0x0000003c4be00000)
>
> Tja...

Vergelijk je appels en peren misschien? Is die oude latex->tex binding 
een latex->pdftex binding? Zoniet, dan moet je ook nagaan wat een dvips 
+ ghostscript aan libraries en resources nodig heeft.

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the TeX-NL mailing list