[Tex-nl] Knuth interview

Johan Vromans jvromans at squirrel.nl
Sat Jun 29 15:04:06 CEST 2013


Frans Goddijn <frans at goddijn.com> writes:

> Leuk als er nog iemand zijn LaTeX of emTeX machine van 1996 meeneemt.

Als je per ongeluk doelde op mijn nllatex: die draait op de modernste
hardware en modernste Linux versie. Dat kan met software die niet van
een heleboel verschillende dlls aan elkaar hangt.

 $ ldd bin/nllatex
 linux-gate.so.1 => (0xf77ad000)
 libc.so.5 => /usr/i486-linux-libc5/lib/libc.so.5 (0xf76bf000)

En dit is de 'moderne' LaTeX:

 $ ldd /usr/bin/latex 
 linux-vdso.so.1 => (0x00007fffb07fe000)
 libpng15.so.15 => /usr/lib64/libpng15.so.15 (0x0000003c4ca00000)
 libz.so.1 => /usr/lib64/libz.so.1 (0x0000003c48200000)
 libkpathsea.so.4 => /usr/lib64/libkpathsea.so.4 (0x0000003c47a00000)
 libpoppler.so.19 => /usr/lib64/libpoppler.so.19 (0x00000038e9c00000)
 libstdc++.so.6 => /usr/lib64/libstdc++.so.6 (0x0000003c4b200000)
 libm.so.6 => /usr/lib64/libm.so.6 (0x0000003c47200000)
 libgcc_s.so.1 => /usr/lib64/libgcc_s.so.1 (0x0000003c48a00000)
 libc.so.6 => /usr/lib64/libc.so.6 (0x0000003c46e00000)
 liblcms.so.1 => /usr/lib64/liblcms.so.1 (0x0000003c54e00000)
 libjpeg.so.62 => /usr/lib64/libjpeg.so.62 (0x0000003c54200000)
 libfreetype.so.6 => /usr/lib64/libfreetype.so.6 (0x0000003c4c200000)
 libfontconfig.so.1 => /usr/lib64/libfontconfig.so.1 (0x0000003c4c600000)
 libopenjpeg.so.3 => /usr/lib64/libopenjpeg.so.3 (0x00000038e9800000)
 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000003c46a00000)
 libexpat.so.1 => /usr/lib64/libexpat.so.1 (0x0000003c4be00000)

Tja...

-- JohanMore information about the TeX-NL mailing list