[Tex-nl] Knuth interview

Frans Goddijn frans at goddijn.com
Sat Jun 29 13:36:06 CEST 2013


Wat een fascinerende discussie zomaar ineens!

Van een mailinglijst in diepe coma is het ineens een live conferentie waar de zaken in internationaal perspectief worden gezet, met interessante zijpaden naar de algehele lamlendigheid van 'academia' met luie lamzakken die nog te beroerd zijn een flinke faculteit te bezetten voor een goed doel (en als ze het al zouden doen zou het ook niemand #boeien). 

Realisme / cynisme tegenover de bevlogenheid van enkelen.

Het zou 'mooij' zijn als de voorjaarsbijeenkomst 2014 van de NTG, waar stilgestaan wordt bij ons 25 jarig bestaan, er een wordt waar de verjaarstaart niet is aan te slepen voor alle aanwezigen, met presentaties van de gisteren en vandaag besproken afstudeerscripties, uit de jaren 70 en vandaag, met voorbeelden van standaardwerken Kernfysica van 15 jaar terug en van nu in epub-formaat.

Leuk als er nog iemand zijn LaTeX of emTeX machine van 1996 meeneemt.

> Geen idee. Wat mij betreft is iedereen die voor de Nederlandse overheid werkt een incompetente digibeet. Daar ben ik blij mee, want je moet er niet aan denken dat de AIVD echt iets van computers af zou weten :-))

Terwijl een clubje mannen eervol de woningcorporaties, banken en pensioenfondsen leegrooft onder applaus van hun politieke vrienden zoekt de AIVD naarstig naar antecedenten van mensen die een protestbord omhoog hebben gehouden.


Frans





More information about the TeX-NL mailing list