[Tex-nl] Knuth interview

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Sat Jun 29 13:22:41 CEST 2013


On 6/29/2013 12:31 PM, Wilfred van Rooijen wrote:

> Voor de studenten in de VS en Frankrijk waarmee ik heb gewerkt was de keuze voor MS Word simpel: het was het enige dat ze kenden en ze wilden geen tijd besteden aan het leren van TeX - deadlines zijn strak en elke verloren minuut telt. Wat de Japanse studenten betreft, die beheersen MS Word vaak alleen op een beginnersniveau en ze weigeren software te gebruiken als er geen Japansche manuals en help-files e.d. zijn. Er zijn wel tutorials over LaTeX in het Japans maar je moet wel goed zoeken - hoewel (u)platex wel in TeXLive zit, zit er geen specifieke documentatie bij (bijvoorbeeld over de Japanse class files en de babel-instellingen). En wat er op het internet staat is van sterk wisselende kwaliteit, en naar goed Japans gebruik werkt maar een kwart van alle links. Dus als je denkt wat gevonden te hebben levert dat vaak een HTTP 404 :-))

ik ben destijds in korea geweest ivm een luatex presentatie .. een 
hogere opkomst dan op europese conferenties

dit jaar tug conferentie in japan, ik ben benieuwd

net als destijds in oost europa, is er best wel tex activiteit in japan 
etc. zo komen bijvoorbeeld de windows binaries van tex live daar vandaan

men heeft met cjk altijd het gedoe gehad met complexe encodings (en in 
pdftex gesplitte font), noodzakelijke inter-character spatiering and 
afbreken en daar was tex gewoon heel slecht in

men heeft dat opgelost met ptex en dvipdfmx (ook backend voor xetex) en 
gebruikt tgenwoordig ook luatex (een van de redenen waarom we in luatex 
de boel openbreken en cjk in context dus in lua doen)

zelf gebruik ik wel eens het 'rondje aarde' voorbeeld: het begon in de 
usa maar daar komt niet veel vandaan (wel natuurlijk distributies) omdat 
tex goed voldoet voor engels en wiskunde, vervolgens ging men in west 
europa op de 8 bit toer (fonts en afbreken) en werd er hier veel 
ontwikkeld (etex, omega, aleph), in oost europa ging men aan de gang met 
fonts dus vandaar dat daar nu ook de opentype font ontwikkeling 
plaatsvindt (tekst en wiskunde), en nog verder oost ontstonden engines 
(ptex) en backends (dvipdfmx) voor wide fonts

> Vergelijk het met audio-apparatuur

ja, audio is een goede vergelijking .. gebruik ik ook graag, maar nog 
even en alleen oudjes weten nog waar dat over gaat (lp, cd, jargon)

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the TeX-NL mailing list