[Tex-nl] Knuth interview

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Sat Jun 29 11:13:19 CEST 2013


On 6/29/2013 10:51 AM, J.A.J. Pater wrote:
> Op 28-06-13 15:28, Hans Hagen schreef:
>
>>
>> - gemakkelijk thesis schrijven: hopelijk is de inhoud daarmee gediend;
>> ik vraag me trouwens af hoe flexibel universiteiten daarin zijn (ik
>> heb genoeg voorbeelden gezien van rigide richtlijnen; het gedwongen
>> voorschrijven van een of andere tex variant is net zo vreemd als
>> gedwongen msword of zo voorschrijven; ik heb mooie verslagen gezien
>> gemaakt in indesign bv);
> Even een anekdote: Afgelopen week is een vriend van mij gepromoveerd.
> Bij het opmaken van zijn proefschrift was er één voetnoot verschoven,
> zodat vanaf een bepaalde bladzijde alle voetnoten er één waren
> opgeschoven. Nu wordt het overnieuw gedrukt. Als hij TeX had gebruikt
> had dat natuurlijk ook kunnen gebeuren,
> maar toch vermoed ik dat de kans op dergelijke fouten daardoor iets
> kleiner geweest zou zijn

een tex gebruiker (en er zijn er zat denk ik die niet altijd het 
verschil kunnen zien tussen sommige teksten gezet met tex of wat anders, 
ik ook niet) zou in de systematiek zelfs tex kunnen vermoeden -)

op zich is het een sport om vast te stellen of iets niet door tex is 
gemaakt: nummeringen zoals je al aangeeft, inconsistente spatiering 
(hoewel gebruikers de boel goed kunnen verzieken in een tex document), 
maar vooral inconsistent font gebruik, bv in captions .. vaak zijn het 
dat soort secundaire kenmerken die opvallen, niet eens de kwaliteit van 
de lopende tekst

>> - wiskundige formules aanmaken: tex is niet beperkt tot een discipline
>> (en kan ook uitstekend worden gebtuikt om lelijke formules aan te
>> maken); de vraag is in hoeverre de tex wereld zal kunnen meekomen in
>> bv ebooks en dus andere coderingen
> Dat is een goed punt. Een goede ePubTeX zou welkom zijn.

ik kan alleen voor context spreken, maar context mkiv heeft een epub 
backend (een draad die ik binnenkort maar weer eens moet oppakken) ... 
punt is daarbij altijd dat de invoer goed moet zijn gestructureerd omdat 
er anders nogal wat fuzzy reconstructie bij komt kijken

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the TeX-NL mailing list