[Tex-nl] Knuth interview

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Fri Jun 28 15:28:58 CEST 2013


On 6/28/2013 2:32 PM, Koen Wybo wrote:
> Misschien ook nog een paar gedachten i.v.m. de toekomst van LaTeX/TeX.
> - Kijk niet enkel naar actieve ontwikkelaars van TeX en aanverwanten. Er
> zijn verschillende redenen/motivaties om TeX-producten te gebruiken:
> professioneel drukwerk, gemakkelijk thesis schrijven, wiskundige
> formules aanmaken, de esthetische kwaliteit, 'programmeerbaar', enz. Hoe
> meer verscheidenheid des te meer dynamiek een gemeenschap krijgt. Als je
> enkel maar op 1 facet zou focussen dan pas wordt het mijns inziens
> gevaarlijk om als project dood te bloeden.

- zoveel ontwikkelaars zijn er er niet (iig minder dan gebruikers) ... 
tex is redelijk stabiel en wordt wel regelmatig aangepast aan bv 
veranderingen in font technologie of uitvoer formaten, als dat niet was 
gebeurt cq. zou gebeuren dan was tex al lang verdwenen

- bovendien: als men tevreden is met wat een tien jaar oude installatie 
produceert dan is er geen reden tot updaten (bewijs is te vinden op het 
web, documenten geproduceert in 2013 met erg oude distributies)

- het is waarschijnlijk relevanter voor ontwikkelaars om te kijken naar 
gebruikers dan andersom, maar dat terzijde

- voor zover ik kan zien is gebruik vrij divers en op 
gebruikersbijeenkomsten in binnen- en buitenland alsmede op het web zijn 
daarvoor veel bewijzen te vinden (gelukkig maar); in die zin houdt tex 
het verassend lang uit

- professioneel zetwerk: daar wordt tex niet zo veel voor gebruikt denk 
ik, het kost teveel tijd voor eenmalige en complexe (lees: vormgegeven) 
produkten

- gemakkelijk thesis schrijven: hopelijk is de inhoud daarmee gediend; 
ik vraag me trouwens af hoe flexibel universiteiten daarin zijn (ik heb 
genoeg voorbeelden gezien van rigide richtlijnen; het gedwongen 
voorschrijven van een of andere tex variant is net zo vreemd als 
gedwongen msword of zo voorschrijven; ik heb mooie verslagen gezien 
gemaakt in indesign bv);

- wiskundige formules aanmaken: tex is niet beperkt tot een discipline 
(en kan ook uitstekend worden gebtuikt om lelijke formules aan te 
maken); de vraag is in hoeverre de tex wereld zal kunnen meekomen in bv 
ebooks en dus andere coderingen

- esthestisch: een gevaaglijk stokpaard om te berijden (voor texies), er 
is veel mooi niet-tex-werk en ook veel lelijk tex-werk voorhanden 
(alsmede uitingen over vermeende kwaliteiten en tekortkomingen)

- verscheidenheid: gelukkig is die er

- dynamiek: is er ook nog wel denk ik (is bv altijd goed te merken op bv 
bachotex conferenties)

- project doodbloeden: welk project bedoel je?

> - Groepen organiseren is vandaag anders dan 10 - 15 jaar terug. Dit merk
> ik zelf bij mijn eigen piepkleine linuxbabbel. Om een lang verhaal kort
> te maken: het is moeilijk om structuren op te bouwen (denk aan
> voorzitter - penningmeester - secretaris -lid) waarbij een persoonlijke
> verantwoordelijkheid vereist is. Bovendien wenst men zich op lange
> termijn weinig te engageren (persoonlijk beleefde perceptie) om in deze
> structuren te stappen, terwijl dat men de facto wel reeds lange tijd tot
> de groep behoort. De reden waarom mensen blijven samenkomen is niet de
> structuur maar de gedeelde interesses. Een groep blijft bestaan omdat
> men zichzelf mag zijn en de groep de eigenheid van het individu erkent
> en respecteert. Sowieso wil men op elk moment het 'vrijheids'gevoel
> hebben: als het mij niet meer aanstaat, dan trap ik het af. Men komt dus
> naar de groep omdat men het wil, niet omdat het moet of omdat het zo
> hoort. In die zin heb je altijd heel geïnteresseerde deelnemers ;-).
> Er zit ook een spanning tussen online en real-life groepen. Ben daar nog
> niet helemaal uit.

- organiseren anders: klopt, in die zin heeft internet veel veranderd; 
men haalt info elders op, some is het lastig de juiste info te vinden, 
als iets is opgelost dan gaat men verder (lees: delen ervaringen kost 
tijd en die is ern iet altijd) maar aan de andere kant zijn er vrij 
goede tex wikis en forums denk ik

- individu: ik denk dat (en dan kijk ik vooral naar bijeenkomsten) het 
wel goed zit met variatie in individuen (zeker internationaal altijd een 
verassend divers publiek)

- spanningsveld: inderdaad, als ntg zijn we daar ook nog niet uit

> - Geld inzamelen. Opnieuw als het is om een structuur van een
> organisatie te bekostigen dan ligt het moeilijk. Is het echter voor iets
> wat mensen interesseert dan lukt het wel. De hedendaagse manieren om
> geld in te zamelen zijn reeds vermeld in vorige mails van deze week en
> hebben net die eigenschap dat men de persoonlijke voorkeuren en
> interesses respecteert.

- geld: gelukkig hebben de gebruikergroepen wat geld te besteden (bv aan 
font projecten: zonder die projecten was het (binnenkort) einde verhaal 
geweest)

- verder: van tex wordt een lange termijn stabiliteit verwacht en een 
hoge mate van compatibiteit, vandaar dat gebruikersgroepen een 
belangrijke rol vervullen; zonder die groepen wordt het denk ik een 
wildgroei en bloed de zaak (sneller) dood

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the TeX-NL mailing list