[Tex-nl] Knuth interview

Koen Wybo koen.wybo at telenet.be
Fri Jun 28 14:32:10 CEST 2013


Misschien ook nog een paar gedachten i.v.m. de toekomst van LaTeX/TeX.
- Kijk niet enkel naar actieve ontwikkelaars van TeX en aanverwanten. Er 
zijn verschillende redenen/motivaties om TeX-producten te gebruiken: 
professioneel drukwerk, gemakkelijk thesis schrijven, wiskundige 
formules aanmaken, de esthetische kwaliteit, 'programmeerbaar', enz. Hoe 
meer verscheidenheid des te meer dynamiek een gemeenschap krijgt. Als je 
enkel maar op 1 facet zou focussen dan pas wordt het mijns inziens 
gevaarlijk om als project dood te bloeden.
- Groepen organiseren is vandaag anders dan 10 - 15 jaar terug. Dit merk 
ik zelf bij mijn eigen piepkleine linuxbabbel. Om een lang verhaal kort 
te maken: het is moeilijk om structuren op te bouwen (denk aan 
voorzitter - penningmeester - secretaris -lid) waarbij een persoonlijke 
verantwoordelijkheid vereist is. Bovendien wenst men zich op lange 
termijn weinig te engageren (persoonlijk beleefde perceptie) om in deze 
structuren te stappen, terwijl dat men de facto wel reeds lange tijd tot 
de groep behoort. De reden waarom mensen blijven samenkomen is niet de 
structuur maar de gedeelde interesses. Een groep blijft bestaan omdat 
men zichzelf mag zijn en de groep de eigenheid van het individu erkent 
en respecteert. Sowieso wil men op elk moment het 'vrijheids'gevoel 
hebben: als het mij niet meer aanstaat, dan trap ik het af. Men komt dus 
naar de groep omdat men het wil, niet omdat het moet of omdat het zo 
hoort. In die zin heb je altijd heel geïnteresseerde deelnemers ;-).
Er zit ook een spanning tussen online en real-life groepen. Ben daar nog 
niet helemaal uit.
- Geld inzamelen. Opnieuw als het is om een structuur van een 
organisatie te bekostigen dan ligt het moeilijk. Is het echter voor iets 
wat mensen interesseert dan lukt het wel.  De hedendaagse manieren om 
geld in te zamelen zijn reeds vermeld in vorige mails van deze week en 
hebben net die eigenschap dat men de persoonlijke voorkeuren en 
interesses respecteert.

Koen WyboMore information about the TeX-NL mailing list