[Tex-nl] Knuth interview

Rick van Rein (OpenFortress) rick at openfortress.nl
Fri Jun 28 10:25:01 CEST 2013


Hallo,

Andrea escribió en su correo electrónico:

>  ik vermoed dat het dus simpelweg om de scan gaat. En als dat zo
> is, is de bruikbaarheid gering, zeker omdat dit boek bol staat van de
> kruisverwijzingen (niet naar pagina, maar naar paragrafen.
> En de prijs van het e-book is natuurlijk ridicuul.

De grap is dat de prijs van het e-book begrijpelijker zou zijn als er *moeite* in deze publicatie was gestoken, wat bij een scan zonder de kruisverwijzingen niet het geval is.  Wat je hier eigenlijk aangeeft is dat je in het geval van een e-book standvastiger bent en meer kijkt naar de kwaliteit van het uitgifteproces, juist omdat de productiekosten van het drukproces en lederend band en dergelijke vervalt.  Dat is best een logische gedachtengang, en misschien wel de juiste tegenreactie op de hier beklaagde kwaliteitsval.  In die zin is een e-book een interessante ontwikkeling op een markt die kwaliteit te veel moeite vindt.  Temeer omdat het voor iedereen mogelijk is een e-book te produceren, kun je hopen dat de commerciele uitgeverij haar eigen concurrentie een plek biedt door vakmanschap uit het proces te snijden.

Zo, nu mijn roze bril weer af en aan het werk :)

-Rick


More information about the TeX-NL mailing list