[Tex-nl] Knuth interview

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Thu Jun 27 10:03:01 CEST 2013


On 6/27/2013 9:18 AM, Rick van Rein (OpenFortress) wrote:

> Maar precies dat is armoe! Een bekostigingsmodel dat afhankelijk is van landen die (nu nog) een lager beloningsniveau accepteren is op termijn onhoudbaar -- zeker als je er werk heen gaat sturen dan gaan welvaartsniveau en lonen redelijkerwijs stijgen en zal het op den duur op hetzelfde prijsniveau komen als het Nederlandse. Kortetermijnoptimalisatie noem ik dit soort outsourcing, en een gevaar voor het vermogen iets langdurig vol te houden.

Dat soort outsourcing heeft er voor gezorgd dat er in nl niets te 
verdienen is aan tex services .. maar laten we eerlijk zijn: die armoe 
is niet uniek voor dit soort dingen, we kopen toch ook auto's uit andere 
landen, of mobieltjes, of computers, of kleren, (en hoeveel ouders 
verbieden hun kinderen illegaal downloaden van muziek of videos) of ...

En wat betreft kwaliteit van zetwerk: daar zijn we als gebruikers zelf 
bij. Er is genoeg met tex door gebruikers gezet werk dat er waardeloos 
uitziet. En hoog opgeven over de math in tex heeft ook geen zin: de stok 
is overgenomen door microsoft want daar komt opentype math vandaan. En 
kijk naar iets als tex gebruikersgroepen: de mensen van het eerste uur 
zouden kunnen helpen volgende generaties op het (in hun opinie) juiste 
spoor te zetten maar internet heeft dat ondermijnd (nauwelijks artikelen 
schrijven voor maps, spaarzaam bezoek bijeenkomsten, etc).

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------



More information about the TeX-NL mailing list