[Tex-nl] Knuth interview --> toekomst LaTeX/TeX/etc

Frans Goddijn frans at goddijn.com
Thu Jun 27 09:41:39 CEST 2013


> 
> Lijkt mij een mooie taak voor de NTG om dit
> uit te werken, te ondersteunen en te faciliteren.

Gerard je overkomst naar de KMA voor de bijeenkomst later deze ochtend is dringend gewenst!

Dan kunnen we taken verdelen

Zo niet dan blijf ik ook thuis en stuur ik morgen wel een lijstje op van het werk dat ik vind dat de NTG ten spoedigste moet oppakken :-)

Groet!

Frans


More information about the TeX-NL mailing list