[Tex-nl] Extra afbreekpatronen werken niet

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Wed Jan 2 10:04:48 CET 2013


On 1/1/2013 4:06 PM, Pander wrote:

>> TeX breekt alleen woorden af die voorafgegaan worden door "glue" (bijvoorbeeld een spatie) en zo zijn er nog wat voorwaarden. Daarom worden woorden die aan het begin van een regel staan niet afgebroken. En in het algemeen is dat ook niet nodig omdat woorden meestal korter zijn dan de regel.

dat geldt niet voor luatex dat lange eerste woorden wel afbreekt

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------More information about the TeX-NL mailing list