[Tex-nl] Extra afbreekpatronen werken niet

Pander pander at users.sourceforge.net
Tue Jan 1 16:06:15 CET 2013


On 2012-12-30 00:14, Piet van Oostrum wrote:
> Pander wrote:
> 
> > Hoi allemaal,
> > 
> > Ik gebruik met de laatste versie van TeX Live in XeLaTeX het volgende:
> > 
> > %!xelatex
> > \documentclass{memoir}
> > \usepackage{multicol}
> > \usepackage{polyglossia}
> > \setdefaultlanguage{dutch}
> > \hyphenation{aan-spra-ke-lijk-heids-ver-ze-ke-rings-maat-schap-pij
> > ar-beids-on-ge-schikt-heids-ver-ze-ke-rings-maat-schap-pij
> > be-roeps-aan-spra-ke-lijk-heids-ver-ze-ke-ring
> > com-mis-sa-ris-sen-aan-spra-ke-lijk-heids-ver-ze-ke-ring
> > pro-du-cen-ten-aan-spra-ke-lijk-heids-ver-plich-ting}%FIXME
> > \begin{document}
> > \begin{multicols}{2}
> > aansprakelijkheidsverzekeringsmaatschappij\\
> > arbeidsongeschiktheidsverzekeringsmaatschappij\\
> > beroepsaansprakelijkheidsverzekering\\
> > commissarissenaansprakelijkheidsverzekering\\
> > producentenaansprakelijkheidsverplichting
> > \end{multicols}
> > \end{document}
> > 
> > Maar er wordt niet afgebroken. Hoe krijg ik dit wel voor elkaar?
> > 
> Je hebt natuurlijk wel een erg kunstmatig voorbeeld gecreëerd en dat is het probleem hier.

Nou dat is het niet geheel. Bij OpenTaal hebben we hele lange woorden.

> TeX breekt alleen woorden af die voorafgegaan worden door "glue" (bijvoorbeeld een spatie) en zo zijn er nog wat voorwaarden. Daarom worden woorden die aan het begin van een regel staan niet afgebroken. En in het algemeen is dat ook niet nodig omdat woorden meestal korter zijn dan de regel.

Zo uitgelegd wel begrijpelijk. Ik zal vragen of ze dit bij polyglossia
in de documentatie willen opnemen.

> Je kunt de afbreking in dit geval mogelijk maken door de woorden te laten voorafgaan door glue, bijvoorbeeld door het woord "de" ervoor te zetten, of door ze te laten voorafgaan door expliciete glue zoals \hskip 0pt plus 0pt.
> 
> En verder allemaal een gelukkig nieuwjaar gewenst.
> 

Dank je en jij en de rest ook de beste wensen,

PanderMore information about the TeX-NL mailing list