[Tex-nl] Nederlandse aanhalingstekens in pdfLaTeX

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Fri Dec 13 01:04:42 CET 2013


On 12/12/2013 11:44 PM, Piet van Oostrum wrote:
> Hans Hagen wrote:
>
>  > plain is een format (set macros) en niet een engine (net als contextof
>  > latex)
>
> Onder "pure plain TeX" versta ik de originele implementatie volgens Knuth, dus zonder uitbreidingen, die (volgens mij uit pieteit t.o.v. Knuth) meegeleverd wordt bij de meeste distributies.

ok, die runt op zich, op wat lig reconstructie na is het ook compatible 
(hopelijk ook nog steeds vwbt math, want het is wat lastig om oude en 
nieuwe methoden te combineren in een machinerie)

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------


More information about the TeX-NL mailing list