[Tex-nl] Nederlandse aanhalingstekens in pdfLaTeX

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Thu Dec 12 23:43:10 CET 2013


On 12/12/2013 11:17 PM, Piet van Oostrum wrote:

> Als je de pure plain TeX gebruikt dan niet. Maar wel als je LaTeX, Context, LuaTeX of XeTeX gebruikt. De laatste twee zijn grotendeels plain TeX compatible, als ik het goed heb.

als je met plain tex compatible bedoeld: je kunt plain laden zonder 
problemen, dan klopt dat grotendeel, echter, in de praktijk het je wat 
meer nodig omdat

- plain standaard cm gebruikt (niet opentype, en dus ook geen 
out-of-de-box utf mapping)
- opentype math een andere font setup heeft (maar standaard math is 
grotendeels compatible)
- patterns iets anders kunnen worden geladen (bv runtime)

(in de context distributie zit een luatex-plain variant)

Hans

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------


More information about the TeX-NL mailing list